menu dblex
förklara någon fri från
verb
frånkänna

Alla synonymer går att klicka på.