menu dblex
förklara laglig
verb
legalisera

Alla synonymer går att klicka på.