menu dblex
förklara kraftlös
verb
upphäva

Alla synonymer går att klicka på.