menu dblex
förklara i bann
verb
bannlysa

Alla synonymer går att klicka på.