menu dblex
förklara fredad
verb
fridlysa

Alla synonymer går att klicka på.