menu dblex
förklara förverkad
verb
konfiskera

Alla synonymer går att klicka på.