menu dblex
förklara för osant
verb
dementera

Alla synonymer går att klicka på.