menu dblex
förklara för
verb
insätta

Alla synonymer går att klicka på.