menu dblex
förklara bort
verb
bortförklara

Alla synonymer går att klicka på.