menu dblex
förklara behörig
verb
erkänna

Alla synonymer går att klicka på.