menu dblex
förklara äkta
verb
erkänna

Alla synonymer går att klicka på.