menu dblex
förkastas
verb
falla igenom
Se även
förkasta

Alla synonymer går att klicka på.