menu dblex
förjagas
verb
förflyktigas
försvinna
Se även
förjaga

Alla synonymer går att klicka på.