menu dblex
förinnerligad
adjektiv
besjälad

Alla synonymer går att klicka på.