menu dblex
förighet
substantiv
styrsel

Alla synonymer går att klicka på.