menu dblex
förhala ett fartyg
verb
varpa

Alla synonymer går att klicka på.