menu dblex
förhöjd temperatur
substantiv
temperatur
feber

Alla synonymer går att klicka på.