menu dblex
förhärjande
adjektiv
mördande

Alla synonymer går att klicka på.