menu dblex
förhärja
verb
ödelägga
skövla
spoliera
föröda
förstöra
härja
rasera
lägga i ruiner
ruinera
plundra
utplundra
I uttryck
förhärja med eld

Alla synonymer går att klicka på.