menu dblex
förgängelse
substantiv
förintelse
tillintetgörelse
undergång
förstörelse
död
upplösning
förruttnelse
förvissning
I uttryck
underkastad förgängelse

Alla synonymer går att klicka på.