menu dblex
förfoga sig
verb
fara
bege sig
avlägsna sig
förpassa sig
färdas
avdunsta

Alla synonymer går att klicka på.