menu dblex
förflytta sig
verb
bege sig
fara
färdas
röra sig
fortplanta sig
fortskrida
praktisera sig in

Alla synonymer går att klicka på.