menu dblex
förfasas
verb
förfasa sig

Alla synonymer går att klicka på.