menu dblex
förfalskad
adjektiv
falsk
understucken
låtsad
oäkta
pseudo-
dålig
I uttryck
förfalskad urkund

Alla synonymer går att klicka på.