menu dblex
förfärande
adjektiv
faslig
fruktansvärd
förfärlig
gräslig

Alla synonymer går att klicka på.