menu dblex
förfäa
verb
brutalisera
förråa
fördumma
förslöa

Alla synonymer går att klicka på.