menu dblex
förevara
verb
hända
äga rum
försiggå
förekomma
beröras

Alla synonymer går att klicka på.