menu dblex
företrädesrättighet
substantiv
rättighet

Alla synonymer går att klicka på.