menu dblex
företes
verb
komma fram
Se även
förete

Alla synonymer går att klicka på.