menu dblex
förestava
verb
diktera
inge
föresäga
orsaka
föranleda
Se även
förestavas

Alla synonymer går att klicka på.