menu dblex
föreställa sig vara
verb
leka

Alla synonymer går att klicka på.