menu dblex
föresats
substantiv
uppsåt
avsikt
mål
plan
syfte
tanke
intention
ambition
vilja
beslut
målsättning
resolution
viljeansats
önskan

Alla synonymer går att klicka på.