menu dblex
föresätta sig
verb
besluta
bestämma sig
lova
få i sitt huvud
få för sig
fatta föresatsen att
lova sig
sätta sig i sinnet

Alla synonymer går att klicka på.