menu dblex
förena sig med
verb
ansluta sig
sluta sig till
sälla sig till
ty sig till

Alla synonymer går att klicka på.