menu dblex
föremål för åtlöje
substantiv
driftkucku

Alla synonymer går att klicka på.