menu dblex
förelägga sig
verb
åtaga sig
ta för sig

Alla synonymer går att klicka på.