menu dblex
förehavanden
substantiv
beteende
Se även
förehavande

Alla synonymer går att klicka på.