menu dblex
förehavande
substantiv
affär
angelägenhet
syssla
görande och låtande
företag
sak
hokuspokus
knep
Se även
förehavanden

Alla synonymer går att klicka på.