menu dblex
föregiven
adjektiv
låtsad
fingerad
falsk
fiktiv
förment
påstådd
spelad
oäkta
kvasi-
inbillad
illusorisk
föregiven
verb
Se även
förege
föregiva

Alla synonymer går att klicka på.