menu dblex
föregivande
substantiv
förevändning
svepskäl

Alla synonymer går att klicka på.