menu dblex
föregiva
verb
förebära
hyckla
låtsa
simulera
skylla på
Se även
förege
föregiven

Alla synonymer går att klicka på.