menu dblex
förebringa
verb
ge
framlägga
förete
meddela
framföra
avlämna
lämna
anföra
framdra
förebära
skylla på

Alla synonymer går att klicka på.