menu dblex
fördrömd
adjektiv
svärmisk
drömsk
drömmande
orealistisk
försjunken i drömmerier
verklighetsfrämmande
världsfrämmande

Alla synonymer går att klicka på.