menu dblex
fördröjning
substantiv
obstruktion

Alla synonymer går att klicka på.