menu dblex
fördomsfull
adjektiv
bornerad
trångsynt
intolerant
insulär
trångbröstad
självgod
partisk
påverkad
doktrinär
dogmatisk
konventionell
I uttryck
vara fördomsfull

Alla synonymer går att klicka på.