menu dblex
fördömlig
adjektiv
förkastlig
brottslig
klandervärd
skändlig
avskyvärd
oförsvarlig
straffvärd
tadelvärd
olämplig

Alla synonymer går att klicka på.