menu dblex
förbyta
verb
förvandla
förändra
ändra
omskapa
byta
förvända
skifta
förblanda
förväxla
ombyta
Se även
förbytas

Alla synonymer går att klicka på.