menu dblex
förbunden
adjektiv
förpliktad
pliktig
skyldig
obligerad
huld
hängiven
tillgiven
allierad
konfedererad
tacksam
samhörande
förbunden
substantiv
Se även
förbund

Alla synonymer går att klicka på.