menu dblex
förbrytarspråk
substantiv
tjuvspråk
argot
förbrytarslang
månsing
hemligt språk

Alla synonymer går att klicka på.