menu dblex
förblinda
verb
blända
dåra
bedåra
förhäxa
förtrolla
förvilla
göra blind
slå med blindhet

Alla synonymer går att klicka på.